Facebook Messenger Day đã có cho người dùng Việt Nam, bạn đã thử chưa?

2400
20-03-2017 10:46:37
Có lẽ như Facebook vừa mới giáng một đòn thật mạnh tay vào Snapchat khi liên tục đưa tính năng hấp dẫn nhất của nền tảng này lên 2 ứng dụng chủ chốt của mình là Facebook và Messenger.Video giới thiệu về tính năng này của FacebookChỉ sau vài ngày gây dậy sóng dư luận với Facebook Story, ngay sau...

Có lẽ như Facebook vừa mới giáng một đòn thật mạnh tay vào Snapchat khi liên tục đưa tính năng hấp dẫn nhất của nền tảng này lên 2 ứng dụng chủ chốt của mình là Facebook và Messenger.